Opetus

Teoriaopetus

Teoriatunneilla käsitellään mm.

  • liikennesäännöt

  • ajo vaikeissa olosuhteissa

  • maantie- ja moottoritieajo

  • taloudellinen ajaminen

Ajo-opetus

Ajotunnit sisältävät mm. seuraavanlaisia harjoituksia:

  • tehokas käsittelyopetus

  • maantieajo ja taajama-ajo

  • taloudellinen ajaminen

  • auton pysäköinti